Quinta

Diensten

Diensten Quinta Technisch Management

Hieronder volgt een overzicht van de diensten die Quinta Technisch Management u kan leveren. Als u op zoek bent naar het uitvoeren van bepaalde begeleidings-, teken-, en/of engineeringwerkzaamheden buiten de onderstaande lijst kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onderstaande lijst geeft slechts een samenvatting van de meest voorkomende werkzaamheden.

 • Energie Prestatie Berekeningen van Utiliteitsgebouwen en Woningen (EPU/EPW) conform NEN 2916
 • Gasleidingsberekeningen conform NEN 1078
 • Tapwaterberekeningen conform NEN 1006 en de hierin verwerkte VEWIN werkbladen
 • Afvoerberekeningen van vuilwaterafvoeren, hemelwaterafvoeren, suppleties
 • Warmteverliesberekeningen voor gebouwen en woningen conform ISSO publicatie 53-57
 • Leidingnetberekeningen ten behoeve van verwarmings-, en koelinstallaties conform ISSO publicatie 18 en NEN 5064
 • Ventilatieberekeningen conform NEN 1087
 • Luchtkanaalberekeningen conform ISSO publicatie 17
 • Technische ondersteuning en adviezen op het gebied van toepassing van warmtepompen en andere vormen van duurzame energie
 • Het ontwerpen van complete installaties van klimaat, dakwerk tot en met sanitaire installaties, inclusief tekenwerk
 • Het calculeren van werktuigkundige installaties (vanuit een eigen ontwerp, tekeningen of een bestek) conform Gustav Ende / Uneto-VNI
 • Bestekken schrijven, afgestemd op de wensen van-, en in nauw overleg met de opdrachtgevers
 • Gebouwinspecties: aard van de installaties, staat van onderhoud, te nemen acties (meerjarenplan, et cetera)
 • Expertises, waaronder schadetaxaties en waardebepalingen
 • Mediation bij technische geschillen op het vlak van werktuigbouwkundige installaties, tegel- en dakwerken
 • Alle bestanden zijn digitaal uitwisselbaar met andere partijen, zoals: architecten, constructiebureaus, installateurs
 • Quinta Technisch Management kan vanaf de eerste plannen tot en met de oplevering uw partner zijn!

Heeft u nog vragen over onze bouwkundige diensten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Vragen aan Quinta technisch management? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Quinta TM

Populierenlaan 63
1741 WR Schagen